ציורים מעל הספה שלי
050-468-1201 :טלפון

 shahamguy@hotmail.com

?מעוניין להזמין תמונות אורגינליות לחלל שלך
?האם יש לך חלל בבית או במשרד שחסרה לו תמונה
?​האם את\ה רוצה תמונה בהזמנה

שלח לי הודעה או אפילו תמונה של החלל ואני אדאג לשלוח לך הדמייה של תמונה ממש בתוך החלל. אהבת הזמנת, לא אהבת אשלח לך הדמייה של מספר אופציות אחרות. אהבת, הזמנת לא אהבת ניפרד כידידים. כל  ההדמיות הנם ללא תשלום. אפשרות לתשלומים

מיקוד
פרטי או עסק
הערות
שם פרטי
שם משפחה
אימייל
טלפון
ארץ
כתובת
עיר\מושב
.
צור קשר
© 2018 All rights reserved